Lions AssensForsidePersonaliaMøderAktiviteterDonationerHistorieInterntLinksMedlemsskab
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Lions Selskabslokale
En selvejende institution, hvis overskud ubeskåret går til Lions Club Assens' humanitære og sociale arbejde. Reservér lokalet på tlf. 2442 7157.

>> Læs mereBliv Lion
Hvis du er interesseret i at blive inviteret til at deltage i Lions Club Assens, så kontakt klubbens præsident og spørg om du kan blive inviteret til et klubmøde og høre mere om klubben og dens arbejde.

>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave

Lions Club Assens' historie

I 1964 tog to assensborgere købmand Herman Jølver Rasmussen og direktør Drost Bihlet initiativet til at oprette en lions klub i Assens. Begge var flerårige medlemmer af Lions Club Odense og havde derfor en god lions baggrund.

            På relativ kort tid fik de samlet otte interesserede assensborgere og den 8. april 1964 blev Lions Club Assens stiftet med købmand Herman Jølver Rasmussen som præsident, Drost Bihlet som sekretær og bankbestyrer H.C. Hansen som kasserer. Lions Club Odense stod som moderklub for den nystiftede lions klub.

            I juni måned 1964 var medlemstallet vokset til 15 lionsmedlemmer, og Lions Club Assens kunne nu søge om optagelse i "The International Association of Lions Clubs".

            Ved en højtidelighed på Gl. Avernæs Slot, Brydegård, lørdag den 6. februar 1965 blev charterbrevet overrakt af distriktsguvernøren og underskrevet af chartermedlemmerne. Om aftenen var der festmiddag på Marcussens Hotel i Assens.

 

 Charterbrev

 

            Lions Club Assens holdt i starten sine klubmøder på Hotel Postgaarden og senere på Hotel Phønix til og med klubåret 1976/77. I slutningen af klubåret blev det besluttet at leje et ubenyttet lagerlokale i Herman Jølver Rasmussens ejendom, Østergade 23, og skabe det om til mødelokale for klubbens medlemmer. Der blev ydet en stor arbejdsindsats af klubbens medlemmer og investeret 40.000 kr., før lokalet var klar til brug i september 1977.

            I 1985 blev mødelokalet udvidet og tilføjet et toilet ved at inddrage en tidligere hestestald. Igen blev der ydet en stor arbejdsindsats og investeret 50.000 kr.

            I 1991 blev den nordlige kampestensvæg isoleret. Klubbens medlemmer leverede atter arbejdskraften, og der blev indkøbt materialer for 6.000 kr.

            I foråret 2001 blev klubben opsagt i "Hulen", Østergade 23. Huset skulle byfornyes. Møderne blev derfor henlagt til Selskabslokalet i Korsvang fra 1. juli 2001. Det var en afsked med vemod. Mange hyggelige timer var blevet tilbragt i "Hulen", ikke mindst med at opbygge og renovere den.

            I foråret 2006 opstod tanken om at købe Selskabslokalet for aktivitetsmidler for at drive det som selskabs- og mødelokale, hvor overskuddet ubeskåret går til Lions humanitære hjælpearbejde. Klubbens medlemmer leverede endnu engang arbejdskraften til en storstilet renovering af lokalet. Klubben kunne derefter på linie med andre leje lokalet til sine møder.


  I 1971 var klubben sammen med Lions Club Faaborg med til at chartre Lions Club Glamsbjerg, som derved blev klubbens datterklub.

            Lions Club Assens er en af de fynske klubber, der danner en zone. Sammen med de sønderjyske og midtjyske zoner udgør de del-distriktet 106C. Multipel-distriktet 106 (Danmark) udgøres af det dette del-distrikt samt af det nordjyske del-distrikt (106B) og de sjællandske del-distrikter (106A og 106D).

            I lionsorganisationen har Lions Club Assens taget aktivt del med to medlemmer i kabinettet for distrikt 106C. Preben Jensen var vice-distriktsguvernør i 1969/70, og Bjarne Madsen var Lions-Quest Chairman i 1993/94.

            Fem zoneformænd har klubben bidraget med: Jørgen Humle i 1966/67, Preben Jensen i 1969/70, Henning Isaksen i 1982/83, Bjarne Madsen i 1994/95 og Ove Christiansen i 2003/2004.


            I begyndelsen af 1970-erne tænkte man stort. Klubben afholdte udgifterne ved en projektering af en svømmehal i Assens. Det var meningen at Assens kommune skulle have foræret svømmehallen kvit og frit. Men til trods for at klubben ville skyde et stort beløb i byggeriet takkede kommunen nej, da man ikke kunne få driftsbudgettet til at holde sammen. Klubben prøvede derefter med et projekt til en børnehave og en vuggestue. Men da det forlød at kommunen selv var i gang med et tilsvarende projekt stoppede man også det.

            Derfor opstod tanken om at bygge nogle boliger specielt indrettede til handicappede medborgere. Der blev indkøbt en byggegrund på Solvænget til tre boliger, og klubben fik forkøbsret til nabogrunden. Klubbens medlemmer var stærkt involverede i byggemodningen af grunden, og i 1975 kunne de første beboere flytte ind i den selvejende institution 'Lions Huse Assens'. Byggesummen var 427.000 kr. Heraf var klubbens kontante indskud på 150.000 kr.

            Husene blev afhændet pr. d. 31. december 1996 og provenuet ved salget indgik i klubbens aktivitetskasse i overensstemmelse med husenes vedtægter. Midlerne blev midlertidigt anbragt i obligationer. I 2006 blev de brugt til at købe Selskabslokalet i Korsvangcentret med henblik på at drive det som selskabs- og mødelokale. Overskuddet skal tilfalde aktivitetskassen.


Anvendelse af de indsamlede aktivitetsmidler

             Lions Club Assens har ud fra mottoet "Lions hjælper - hvor andre ikke slår til" i årenes løb gennem forskellige aktiviteter og en personlig indsats kunnet indsamle omkring 1,5 mio. kr. Af større aktiviteter kan nævnes automobil-orienteringsløb, loppemarked, bankospil, julelotteri og motionsløb.

            Lions Club Assens har i de senere år uddelt ca. 75.000 kr. årligt. Med disse midler har klubben bl.a. bidraget til internationale hjælpeprogrammer, ungdomsudveksling, bygget handicapboliger, afholdt julekoncerter og bankospil for ældre medborgere, anskaffet defibrillatorer til Assens Sygehus, nødkaldeanlæg til ældre i egen bolig, tilskud til plejehjemsbus og støttet en række lokale foreninger og børneinstitutioner/skoler. 

            Ved klubbens 25 års jubilæum i 1990 uddelte klubben ekstraordinært 100.000 kr. i lokalområdet, og ved klubbens 40 års jubilæum i 2005 uddelte klubben tilsvarende 140.000 kr. til forskellige aktiviteter i lokalområdet.

              De indsamlede midler er blevet brugt internationalt, nationalt og lokalt på følgende måde:
Internationalt:  

20%

Nationalt:  

 5%

Lokalt: Ældre:

 25%

  Handicappede:

 15%

  Unge:

 30%

  Diverse:

 5%

December 1995
Ejgil Husgaard

chartermedlem


sidst rev. 14. september 2009
webmaster

 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark