Lions AssensForsidePersonaliaMøderAktiviteterDonationerHistorieInterntLinksMedlemsskab
  
Vil du have teksten på vores hjemmeside læst højt, kan du hente et lille gratis program på www.adgangforalle.dk
Klub nyheder RSS-feed
Hvad er RSS?


Lions Selskabslokale
En selvejende institution, hvis overskud ubeskåret går til Lions Club Assens' humanitære og sociale arbejde. Reservér lokalet på tlf. 2442 7157.

>> Læs mereBliv Lion
Hvis du er interesseret i at blive inviteret til at deltage i Lions Club Assens, så kontakt klubbens præsident og spørg om du kan blive inviteret til et klubmøde og høre mere om klubben og dens arbejde.

>> Læs mereKlik her for besøge Nextwave

Om Lions Club International


Formål og værdigrundlag for Lions Club International:

Lions Clubs Internationals formål er:

 1. at skabe og opretholde gensidig forståelse mellem verdens folk
 2. at fremme principperne om redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab
 3. at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd
 4. at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse
 5. at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse, dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser
 6. at anspore medlemmerne til at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at anspore til dygtighed og initiativ og at fremme høj etik i handel, industri, liberale erhverv, i offentlig og privat virksomhed
 7. at hjælpe vanskeligt stillede medmennesker
Lions Etik*:
 1. Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde at det skaber tillid.
 2. Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele.
 3. Køb ikke din fremgang på andres bekostning.
 4. Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv.
 5. Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste som du ønsker, at denne skal optræde mod dig.
 6. Gør venskab til et mål - ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester.
 7. Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning.
 8. Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte.
 9. Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned.

*Vedtaget på det første årsmøde i Dallas, Texas, i 1917 som de leveregler, enhver lion bør tilstræbe at have som underlag for sin aktive tilværelse.
 

Den indsats som Lions Club International yder:

Formålet søges opnået ved fremskaffelse af midler ved pengegivende aktiviteter og anvende dem igen ved projekter lokalt, nationalt og internationalt. Danske lions-klubber indsamler tilsammen årligt ca. 45 mill. kroner i kontanter og naturalier. De indsamlede midler og naturalier fordeles til humanitære hjælpeprojekter i et klub-til-klub samarbejde helt uden administrationsomkostninger. Fordelingsnøglen er ca. 65% lokalt, 15% nationalt og 20% internationalt.


sidst rev. 3. september 2008
webmaster  
 
Klik her for at sende en mail til Lions Danmark