Hjem - Lions Assens

Menu

Hvordan bliver man medlem af lions

Lions klubber

Lige i dette øjeblik er Lions klubber med til at gøre lokalsamfund bedre rundt omkring i verden. Vi mødes for at planlægge et lokalt hjælpe-projekt. Vi arrangerer internationale udvekslinger for unge for at udvide den mellemfolkelige forståelse. Vi skaffer rent drikkevand til en fjern landsby i Afrika. Vi bygger. Vi udfylder behov. Vi afhjælper sygdom og handicaps. Altimens vi har det sjovt.

En lions-klub er bygget op ganske som enhver anden forening med et antal medlemmer, en valgt bestyrelse, udvalg o.l. Der er medlemsmøder én til to gange om måneden. Møderne opdeles nogenlunde ligeligt mellem planlægning af et kommende arrangement, der skal skaffe eller fordele penge til et bestemt formål, samt socialt og kammeratligt samvær, hvor "løvinderne" ofte er involveret.

Lions medlemmer

Lions bygger på ønsket om at arbejde humanitært i et fællesskab, hvor den enkelte bruger af sin fritid og sine evner på at hjælpe, hvor andre ikke slår til.
Vi er modne mænd og kvinder i alle aldre. At være en Lion er at være en aktiv frivillig, et medlem af en respekteret international organisation, en ven af folk i nød.

Der er mange grunde til at være medlem.
Som en "løve", vil du:
  - Hjælpe dit lokalsamfund og samtidigt udvikle værdifulde personlige færdigheder.
  - Gøre en positiv forskel på andre folks liv - lokalt og internationalt.
  - Lære at blive en leder - og lede en respekteret organisation.
  - Indgå i et netværk med håndværkere, forretningsfolk og embedsmænd i dit      lokalsamfund og i hele verden.
  - Få inspiration til dit liv og have det sjovt.
  - Du vil vokse personligt og professionelt.
  - Du vil vide, at hvad du gør, er værdifuldt og værdsat.

At blive medlem

Medlemskab af klubben kan opnås ved bopæl i området Assens By (Fyn) og omegn og ved,
• at interesserede herunder tidligere medlemmer af klubben eller en
anden Lions Club henvender sig herom til et nuværende medlem af
klubben,
• ved at et nuværende medlem inviterer interesserede til at blive
medlem, eller
• ved en henvendelse via klubbens hjemmeside.
Vi vil gerne sikre, at folk er aktive, når de kommer - og at de er indstillet på at bruge tid og kræfter på at hjælpe andre.
Kontakt klubben og giv udtryk for din interesse.
Bed om at få lov til at deltage i et klubmøde for at lære mere om klubben og dens hjælpe-projekter.
Er du stadig interesseret, så bed om at blive inviteret som medlem.

Følg Lions