Hjem - Lions Assens

Menu

Vi hjælper

Anvendelse af de indsamlede aktivitetsmidler


             Lions Assens har ud fra mottoet "Lions hjælper - hvor andre ikke slår til" i årenes løb gennem forskellige aktiviteter og en personlig indsats kunnet indsamle omkring 1,5 mio. kr. Af større aktiviteter kan nævnes automobil-orienteringsløb, loppemarked, bankospil, julelotteri og motionsløb.

            Lions Assens har i de senere år uddelt ca. 75.000 kr. årligt. Med disse midler har klubben bl.a. bidraget til internationale hjælpeprogrammer, ungdomsudveksling, bygget handicapboliger, afholdt julekoncerter og bankospil for ældre medborgere, anskaffet defibrillatorer til Assens Sygehus, nødkaldeanlæg til ældre i egen bolig, tilskud til plejehjemsbus og støttet en række lokale foreninger og børneinstitutioner/skoler.
Der er ydet hjælp til OUH børnehospital, dansk Blindesamfund, Syngedrengene, Skovpavillon, skaterne, spejderne, handicappede udflugt, hospitalklovne, julehjælp til trængende, mæslingevaccination.

            Ved klubbens 25 års jubilæum i 1990 uddelte klubben ekstraordinært 100.000 kr. i lokalområdet, og ved klubbens 40 års jubilæum i 2005 uddelte klubben tilsvarende 140.000 kr. til forskellige aktiviteter i lokalområdet. Ved klubbens 50 års jubilæum i 2015 uddelte klubben 100.000 kr.

              De indsamlede midler er blevet brugt internationalt, nationalt og lokalt på følgende måde:

Internationalt:      20%
Nationalt:                5%
Lokalt:  Ældre:      25%
Handicappede:    15%
Unge:                     30%
Diverse:                   5%

Følg Lions